Khuyến mãi

Mua theme tặng theme

Khi mua bất kỳ theme nào, quý khách được miễn phí 1 trong các theme WordPress như sau:

Lưu ý: 

  • Không áp dụng cho khách đã mua bằng giá đại lý hay đã áp dụng giảm giá, khuyến mãi .
  • Không đổi/ bù tiền theme tặng để lấy theme khác.
  • Không hỗ trợ cài demo theme tặng, chỉ giao file source và file hướng dẫn cài đặt
  • Áp dụng từ ngày 01/07/2019 đến ngày thông báo khác