Hướng dẫn cập nhật theme Flatsome khi không có Purchase Code

Hướng dẫn update theme Flatsome thủ công thông qua giao diện quản lý Hosting (cPanel). Cách này áp dụng khi theme bản quyền không có tính năng update trực tiếp (không có purchase code để active) nhưng bạn có mã nguồn theme Flatsome phiên bản mới thông qua bên thứ ba, họ sẽ không cho mình license code mà chỉ gửi file theme mới

Trước tiền: Giải nén file tải về vì file theme chứa trong file nén này:

Hướng dẫn Update theme

Hướng dẫn Update theme

Thường thì tên file theme mà bạn dùng để upload cài theme hay update sẽ có dạng: tentheme-phienban.zip

Bước 2: Đăng nhập tài khoản hosting để upload theme lên hosting

Sau khi đăng nhập thành công, bạn vào File Manager -> vào thư mục /wp-content/themes -> upload file theme vào thư mục này

Sau khi upload, bạn giải nén file này, vì thư mục theme đã tồn tại nên hosting sẽ hỏi bạn có muốn ghi đè hay không, -> bạn đồng ý việc ghi đè này để cập nhật mã nguồn mới nhé.

Hướng dẫn Update theme

 

Active theme Flatsome bằng Token

Từ phiên bản Flatsome mới nhất (v3.13.0) – Bạn không thể kích hoạt bằng Purchase code (License key) mà phải kích hoạt bằng Token – Một cơ chế xác thực của Themeforest. Bạn cần phải là chủ sở hữu trực tiếp của theme mới tạo được token này , đồng thời Flatsome sẽ xiết chặt việc kích hoạt 1 token cho 1 domain. Bạn cần phải ‘xì tiền’ mua bản quyền mới có thể tạo ra token để kích hoạt theme

Theme registration

Navigate to Flatsome → Theme Registration and click the “Generate a token here” link. You’ll be redirected to the create a token page.

In case you’ve activated the theme before with a purchase code and the theme is still activated like so an in-between step will be presented to you, and ‘Register with Token’ has to pressed before you see the above panel.

2

Create a token

It’s possible Envato asks to login first before seeing the create a token page. Make sure you are logged in to Envato with an account that has Flatsome purchase(s), else the token will not work! Please double-check this when you have multiple Envato accounts.

Use a wise Token name so you can remember what and where it is used for. Leave permissions (or enable if all are empty) as shown in the below picture. Press the “Create Token” button to generate a new token.

3

Copy the token

4

Register

Paste the copied token from the previous step into the theme token input and press “Register”. A success message will appear when fully registered.

Trả lời

Chat với chúng tôi qua Facebook
0888.090.898