Hướng dẫn sử dụng plugin All In One WP Mirgration

Có rất nhiều cách để backup và phục hồi website WordPress, trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện nhanh chóng với plugin All-in-One WP Migration.

1. Cài đặt và kích hoạt plugin All-in-One WP Migration

Hướng dẫn sử dụng plugin All In One WP Mirgration

2. Sao lưu (Backup) website

Bạn vào All-in-One WP Migration => Export. Tại đây, các bạn thực hiện một số thao tác như sau:

Hướng dẫn sử dụng plugin All In One WP Mirgration

Click vào nút “Export to” để lựa chọn hình thức lưu trữ file dữ liệu sắp export. Có rất nhiều sự lựa chọn, tuy nhiên, ở phiên bản miễn phí, các bạn chỉ cho thể lựa chọn “File” để download dữ liệu về máy mà thôi.

Các tùy chọn như FTP, Dropbox, Google Drive, Amazon S3, OneDrive… yêu cầu bạn phải bỏ ra $79 mua theme các gói tính năng mở rộng (extensons) thì mới sử dụng được

3. Phục hồi (Restore) website với file backup đã tạo

Khi website hiện tại bạn bị lỗi hay bạn cần dùng nó để cài cho một blog/ website hoàn toàn mới trên host mới.  Bạn có thể sử dụng file backup đã tạo ở bước 2 để làm việc này.

Truy cập: All-in-One WP Migration -> Backups/ Sau đó rê chuột và click nút Restore để phục hồi

Hướng dẫn sử dụng plugin All In One WP Mirgration

Trả lời

Chat với chúng tôi qua Facebook
0888.090.898