Đang tải

Thu gọn nội dung phần mô tả của danh mục sản phẩm

Các bạn có thể thu gọn phần mô tả của danh mục sản phẩm trên flatsome theme bằng đoạn code sau. Chỉ cần copy vào dán đoạn code này vào file functions.php của theme (child theme)

add_action('wp_footer','devvn_readmore_taxonomy_flatsome');
function devvn_readmore_taxonomy_flatsome(){
  if(is_woocommerce() && is_tax('product_cat')):
    ?>
    <style>
      .tax-product_cat.woocommerce .shop-container .term-description {
        overflow: hidden;
        position: relative;
        margin-bottom: 20px;
        padding-bottom: 25px;
      }
      .devvn_readmore_taxonomy_flatsome {
        text-align: center;
        cursor: pointer;
        position: absolute;
        z-index: 10;
        bottom: 0;
        width: 100%;
        background: #fff;
      }
      .devvn_readmore_taxonomy_flatsome:before {
        height: 55px;
        margin-top: -45px;
        content: "";
        background: -moz-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,0) 0%, rgba(255,255,255,1) 100%);
        background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,0) 0%,rgba(255,255,255,1) 100%);
        background: linear-gradient(to bottom, rgba(255,255,255,0) 0%,rgba(255,255,255,1) 100%);
        filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ffffff00', endColorstr='#ffffff',GradientType=0 );
        display: block;
      }
      .devvn_readmore_taxonomy_flatsome a {
        color: #318A00;
        display: block;
      }
      .devvn_readmore_taxonomy_flatsome a:after {
        content: '';
        width: 0;
        right: 0;
        border-top: 6px solid #318A00;
        border-left: 6px solid transparent;
        border-right: 6px solid transparent;
        display: inline-block;
        vertical-align: middle;
        margin: -2px 0 0 5px;
      }
      .devvn_readmore_taxonomy_flatsome_less:before {
        display: none;
      }
      .devvn_readmore_taxonomy_flatsome_less a:after {
        border-top: 0;
        border-left: 6px solid transparent;
        border-right: 6px solid transparent;
        border-bottom: 6px solid #318A00;
      }
    </style>
    <script>
      (function($){
        $(document).ready(function(){
          $(window).load(function(){
            if($('.tax-product_cat.woocommerce .shop-container .term-description').length > 0){
              var wrap = $('.tax-product_cat.woocommerce .shop-container .term-description');
              var current_height = wrap.height();
              var your_height = 300;
              if(current_height > your_height){
                wrap.css('height', your_height+'px');
                wrap.append(function(){
                  return '<div class="devvn_readmore_taxonomy_flatsome devvn_readmore_taxonomy_flatsome_show"><a title="Xem thêm" href="javascript:void(0);">Xem thêm</a></div>';
                });
                wrap.append(function(){
                  return '<div class="devvn_readmore_taxonomy_flatsome devvn_readmore_taxonomy_flatsome_less" style="display: none"><a title="Thu gọn" href="javascript:void(0);">Thu gọn</a></div>';
                });
                $('body').on('click','.devvn_readmore_taxonomy_flatsome_show', function(){
                  wrap.removeAttr('style');
                  $('body .devvn_readmore_taxonomy_flatsome_show').hide();
                  $('body .devvn_readmore_taxonomy_flatsome_less').show();
                });
                $('body').on('click','.devvn_readmore_taxonomy_flatsome_less', function(){
                  wrap.css('height', your_height+'px');
                  $('body .devvn_readmore_taxonomy_flatsome_show').show();
                  $('body .devvn_readmore_taxonomy_flatsome_less').hide();
                });
              }
            }
          });
        })
      })(jQuery)
    </script>
  <?php
  endif;
}

Nguồn: LeVanToan.com

Trả lời

Chat với chúng tôi qua Facebook
0888.090.898