Plugin tích hợp trình soạn thảo vào field mô tả của danh mục

Visual Term Description Editor – Plugin tích hợp trình soạn thảo (Visual Editor) vào mô tả của danh mục sản phẩm, chuyên mục bài viết.

Hẳn các bạn đã gặp khó khăn trong việc soạn thảo văn bản trong ô mô tả ngắn gọn của danh mục sản phẩm, chuyên mục bài viết, từ khóa hay bất kỳ taxonomies nào vì mặc đinh, WordPress chỉ cho phép gõ văn bản thuần túy mà không cho phép soạn thảo bằng trình soạn thảo (TinyMCE Visual Editor).

Chính vì vậy, plugin Visual Term Description Editor ra đời và giúp bạn giải quyết vấn đề này. Chỉ đơn giản là cài plugin miễn phí mà không cần cấu hình gì thêm:

Link plugin: https://vi.wordpress.org/plugins/visual-term-description-editor/

 

 

 

 

Trả lời

Chat với chúng tôi qua Facebook
0888.090.898