Khắc phục lỗi Xin hãy nhập một địa chỉ để tiếp tục trong WooCommerce

Cách khắc phục lỗi Xin hãy nhập một địa chỉ để tiếp tục trong WooCommerce khi khách hàng đặt hàng trong trang thanh toán.

Bước 1: Truy cập WooCommerce -> Thiết lập -> tab Giao hàng

Bước 2: Lần lượt xóa hết các cấu hình trong 2 mục con: Khu vực giao hàngLoại hình Giao hàng

Riêng mục con Tùy chọn giao hàng, bạn cấu hình như ảnh dưới:

Trả lời

Chat với chúng tôi qua Facebook
0888.090.898